KÄBIDE VÕIDUJOOKS


Mängijad jaotatakse kahte võistkonda.  Kumbki võistkond  saab käbihunniku  milles on segamini kuuse ja männikäbid.   Kumb võistkond antud aja jooksul rohkem käbisid kahte eraldi  hunnikusse sorteerida jõuab on võitja.  Vana ja uute hunnikute vahemaa võiks olla vähemalt 3 meetrit.


Joogaharjutus "Puu"

 

Lapsed seisavad kindlalt põrandal, jalad koos. Nad kannavad raskuse paremale jalale ja tunnevad, et see on raske, samal ajal kui vasak jalg muutub kergeks. Sisse hingates viivad nad vasaku talla mööda parema jala sisekülge nii kõrgele, et vasak jalg kerkib põrandalt õhku. Nüüd hingavad nad väljaja seisavad paremal jalal. (Kui lastel on raske tasakaalu hoida, siis tõstavad nad vasaku jala ainult veidi ülespoole, nii et varbad jäävad põrandale). Siis hingavad nad sisse, viivad aeglaselt käed külgedelt üles ja panevad sõrmed pea kohal kokku. Nüüd hingavad nad jälle väljaja viivad käed aeglaselt alla tagasi. Nad hingavad sisse ja taas välja hingates asetavad nad vasaku jala põrandale tagasi.


HARJUTUS  - PUUD TUULE KÄES

EESMÄRK: aitab tervikut tajuda, rühma tunnetada.

ALGASEND: suvaline paiknemine ruumis.

 

ÕPETAJA: Tõuseme püsti, moodustame ringi. Vaata, et kõigi vahel oleksid ühesuurused vahed, teeme ümmarguse ringi. Liigume väikeste kukesammudega ringi sisse, kuni tunned kõrvalseisja õlga. Jää siis seisma, kui mõlemalt poolt tunned naabrit. Nüüd oleme puud. Sirged puutüved ja tuul puhub tagant (kõik kalduvad varvaste poole), nüüd puhub tuul ringi seest (kõik; kalduvad kandade poole), nüüd puhub tuul paremalt (kalduvad vasakule), nüüd vasakult (paremale.) Liigume väikeste sammudega suureks ringiks tagasi.

 

VARIANDID:

    Ka suures ringis võib korrata "puuharjutust" ja kalduda ene-taha, küljele.

    Võib olla ka äraspidine ringja teha harjutust nii, et seistakse selg keskme suunas.

    Harjutust võib teha ka silmad kinni.


Loodusõpetus

„Olen puu”

 (Puu äraarvamine kirjelduse järgi.) Rühmad hakkavad kordamööda esitama” puule” küsimusi: Kas su lehed on sakilised?jne Puu annab eitava või jaatava vastuse. Küsitakse seni, kuni jõutakse selgusele. 4) Kolmas ülesanne:Töölehe täitmine - puuleht ühendada nimetusega

 

 

„Lehed”

 

Lapsed asetavad korjatud lehed ringi keskele ja liiguvad ringjoonel. Mängujuhi käskluse peale “Vaher!” otsivad mängijad kuhjast vahtralehe jne. Üleskorjatud lehed jäetakse kuhjast välja. Mäng muutub seda pingelisemaks,mida vähem lehti alles jääb Kes haarab vale lehe või jääb ilma, läheb mängust välja. Võitjaks osutub laps, kes on tähelepanelik, kiire ja hea lehtede tundja.