Leia värviline pael

Eesmärk. Kinnistada põhivärvide tundmist.

Vahendid. 2 sinist, 2 punast, 2 kollast paela.

Käik. Õpetaja valib kolm last ja saadab nad uksest välja. Pärast seda seob ta paelad nukuvankri või tooli külge jne. Kui lapsed sisse kutsutakse, antakse neile igaühele ülesanne leida vastavat värvi pael. Üks peab näiteks leidma punase, teine sinise jne.

Pane lill õigele kohale.

Eesmärk. Kinnistada laste teadmisi värvidest.

Vahendid. Sinised, punased, kollased kettad, paberist lilled.

Käik. Kettad asetatakse põrandale. Lapsed moodustavad ringi. Neil on käes paberlilled. Nad keerlevad vabalt ringis. Õpetaja märguandele lapsed peatuvad ja püüavad hästi kiiresti oma lille vastavat värvi kettale panna. Siis lähevad nad oma kohtadele tagasi ja mäng kordub.

Leia õige värvus.

Eesmärk. Määrata eseme värvus.

Käik. Lapsed istuvad ringis. Üks laps on ringi keskel ja ütleb:

Kõnnin, otsin, pean leidma.

Sina Anni , tule ja aita!

Kõik kohad sa läbi vaata,

Siniseid ( punaseid, kollaseid) asju meile näita.

Nimetatud laps otsib vastavat värvi asju. Ülesande täitnud, läheb ta ringi keskele ja hakkab ise lapsi välja kutsuma.

Tunne värve!

Eesmärk. Kiiresti ära tunda värvusi.

Vahendid. värvilised pärlid, karbid.

Käik. Õpetajal on palju värvilisi pärleid. Igale lapsele paneb ta pihku mõne pärli, mida laps ise vaatab, aga teistele ei näita. Õpetaja laual on värvilised karbid. Ta näitab punast karpi ja ütleb: „Punased pärlid, ruttu koju!“ Lapsed, kellel on punased pärlid, jooksevad ja panevad need karpi. Edasi näitab õpetaja järgmist karpi ja mäng kordub, kuni kõik lapsed on pärlid karpidesse pannud.

 Mäng lehtedega.

Eesmärk. Eraldada puulehti värvi ja kuju järgi.

Vahendid. väikesed ja suured puulehed.

Käik. Õpetaja jagab lehed lastele. Kellele annab väikese lehe, on väike leht, aga kellele suure lehe, on suur leht. Lapsed jalutavad. Mõne minuti pärast hüüab õpetaja: „Väikesed lehed, jookske minu juurde!“ Lapsed väikeste lehtedega jooksevad õpetaja juurde ja moodustavad ringi. Sama kordub suurte lehtedega.

„Aga nüüd ma punun pärja,“ ütleb õpetaja. Lapsed moodustavad suure ringi. Võib laulda mõnda tuttavat laulu.


LAPITEKK

Eesmärk: õppida eristama põhivärvide variatsioone ja too­ne - tumedust ja heledust

VANUS: kuni 6-7 a. Mida nooremad lapsed, seda vähem ruute. 2-3aastastel on lapiteki suuruseks kaks ruutu.

Vahendid: kõik looduses leiduv materjal

Mängu käik: Õpetaja joonistab maapinnale või teeb ruudustiku keppidest, roost, paelast. Lapsed otsivad loodu­sest erinevat värvi esemeid ja täidavad iga ruudu esime­se leitud värvi järgi. Ühte ruutu võib näiteks panna kõik punased oksad, kivid, marjad, lehed jne.