Loendamine on ainus tegevus (vahend), mille abil saab laps kindlaks teha esemete arvu. Loendamise matemaatilise tähenduse avab loendami­se mudel.

 

Loendamist mõtestades ei saa laps loendamise matemaatilisele mudeli­le toetuda, sest see on tema jaoks liiga abstraktne. Seepärast püütakse pal­jude kordamiste abil lapsele selgeks teha, et loendamisel viimasena öeldud arvsõna ei ole viimasena osutatud eseme nimetus, vaid loendatud esemete hulga nimetus. See arusaamine on äärmiselt oluline, sest siitkaudu hakkab lapsel tekkima ettekujutus arvust kui loendamise tulemusest.

 

Laste (ka õpetajate) kõnes on loenda ja loe (loe kokku, loe ära) sageli sünonüümid. Tegelikult on need sõnad hoopiski erineva tähendusega: neist ainult loenda kutsub vastama küsimusele Mitu on?, teine aga lugema teksti.


Loendada saab ainult konkreetseid esemeid (nähtusi), mis asuvad lapse käe-, kuulde-või pilguulatuses;  et loendada, peab laps teadma arvude järjestikuseid nimetusi praktilise loendamise piires (kooli tuleval lapsel peaksid olema peas arvude nimetused kümneni).


Pesulõksumäng

E: harjutada loendamist.

 

Osavõtijaid on neli, mängijad on paaris. Üks paariline on pesunöör, teine pesunaine. Pesunaise ülesanne on riputada teatud aja jooksl „nööri” ehk kaaslase külge võimalikult palju pesulõkse. Võidab see kes neid rohkem riputab. Teised lapsed võivad lugeda nt kümneni, ning selle aja jooksul peavad pesunöör ja pesunaine tegutsema.


Rusikamäng- üks, kaks, kolm

E: arendada loendamisoskust.

 

Lapsed on ringis ja sirutavad mõlemad rusikas käed ette. Õpetaja on ringi keskel ja lööb igasõna ajal järjekorras kergelt rusikale. Ee, kelle rusikale lüües kõlab salmi viimane sõna, paneb ühe käe selja taha ning ütleb ühe numbri. Nüüd lööb lugeja taas rusikaid. Kelle rusikat viimasena puutub, peab selle käe selja taha viima. Võidab see kelle rusikas püsti jääb.


Pall väravasse.

E: Õpetada kinni pidama mängu reeglitest.

 

Võta tühi kingakarp, tee serva avad ja kirjuta numbrid peale. Jaga lapsed kahte võistkonda ja lase kuulike veereda väravasse, laps peab jälgima millisesse avasse ta kuul läheb ja sama palju nupukesi oma võistkonna karpi panema, pärast loetakse kokku milline võistkond võitis.