MÄNGUD

Nukumäng

Kasvataja paneb kepi otsa rätiku ja liigub kõige ees.Kasvataja annab nuku ühele tüdrukkutest,lausudes: Säe sääred jooksemaie,kõdarad kõrisemaie! Nukuga tüdruk jookseb eest ära,teised püüavad teda. Kasvataja:Ära nukku mõtsa jookse,mõtsaas mitu murdajada.Nukku kodu oodatakse,tule tagasi,nukukene.Nukk püütakse kinni ja mäng hakkab otsast peale.

Kotisjooks

Lapsed ronivad poolest kerest saadik suurtesse  kottidesse ja hüppavad võidu.Võidab see,kes läbib etteantud vahemaa kõige kiiremini..Võib teha ka võistkkonniti teatehüppamist.

Jaan on haige

Kahe võistkonna mängijad asuvad üksteisest eemal.Ükshaaval teineteisele liginedes vajutab kumbki oma sõrme mängukaaslase ninale,öeldes:”Jaan on haige.”Mõlemad eemalduvad.Seejärel liginevad kordamööda võistkonna ülejäänud mängijad.Kuna mängijad peavad olema kogu aeg tõsised,siis naerma hakanud mängija langeb mängust välja.Võidab võistkond,kellele jäi rohkem mängijaid.

Käelappimine

Esimene mängija asetab lauale käe,teine oma käe esimese käe peale,kolmas teise käe peale jne.Siis pannakse kordamööda nende peale teised käed.Edasi hakatakse kordamööda peale tooma kõige alumist kätt,kiirendades sealjuures tempot.Kes segamini läheb,lahkub mängust.Viimasena vastupidanud mängija on parim ”käelappijja”.

Hüppekool

Seda lõbusat mängu mängitakse paljajalu pehmel murul.Kord hüppavad kõik paremal,kord vasakul jalal.Õpetaja asetab väiksed siledad kivid poolemeetriste vahedega ritta.Esimene mängija asub rea otsa ja hakkab ühel jalal hüppama.Iga hüppega peab ta ületama ühe kivi.Kui ta on kõigist kividest üle hüpanud,pöördub ta ümber,haarab maast viimase kivi ja hüppab sellegga tagasi.Esimese kivi ees laseb hüppaja kivi murule ja hüppab uuesti rea lõppu,et järjekordset viimast kivi tuua.Seda teeb ta kuni eksimiseni.Siis on kord järgmise käes.Võidab see,kes veatult kive roohkem kokku saab .Vea eeb ta siis,kui ta hüppab kaks korda ühes kivivahes,astub kivile,puudutab ülestõstetud jalaga maad,vahetab teel hüppejalga.