Numeratsioon, õpetamise eesmärgid:

 

  1. selgitada arvu tähendust loendamise ja värvilise pulga kaudu;
  2. uurida ja kirjeldada arvude rea ehitust;
  3. luua seos arvu ja numbri vahel;
  4. õpetada kirjutama numbreid 1 kuni 10;
  5. õpetada arve suuliselt ja kirjalikult võrdlema arvude rea toel;
  6. kasutada arve ümbritseva tegelikkuse kirjeldamisel.

MATEMAATIKA                                                                          H.Mänd

 Ükskord elas Üks. Üks läks Kahele külla. Ka Kolm pidi Kahele külla tulema, aga ei tulnud. Tuli hoopis Neli. Kaks hakkas lauda katma. „Kui palju meid kokku on?“ küsis Kaks. „Eks meid seitse ole,“ ütles Neli. Kaks tõi seitse tassi ja nad istusid lauda. Aga neli tassi jäi vabaks, nende taha ei jätkunud kedagi. „Palju meid õieti kokku on?“ küsis Kaks uuesti. „Mina olen Üks;“ ütles Üks. „Mina olen Neli,“ ütles neli. „Ja mina olen Kaks,“ ütles Kaks ise. „Üks ja neli ja kaks on kokku seitse,“ arvutasid nad ja hakkasid uuesti istuma. Arvutamise järgi oli neid seitse, aga nii nagu nad lauda istusid, sai neid jälle ainult kolm ja neli tassi oli ikka üleliia. „Palju meid õieti on?“ küsis Kaks närviliselt. „Mina olen Üks.“ „Mina olen Neli:“ „Mina olen Kaks.“ „Üks ja kaks ja neli on kokku .... seitse.“ Laual oligi seitse tassi. Aga kui Üks ja Kaks ja Neli maha istusid, oli vana lugu lahti- neli tassi ikka üleliia. 


Loeme numbreid ja laulame tähti.


               Üks mul ütles üh-üh-üü!

               Teine tegi eh-eh-ee!

               Kolmas kostis oh-oh-oo!

               Neljas naeris ah-ah-aa!

               Viies vigises ih-ih-ih-ih-ii!

 

Võib lugeda ringis.Iga laps lausub ühe rea  ja lõpu laulavad lapsed koos (näit.oh-oh-oo).

Võib istuda ringis ja lugeda oma sõrmi,mille otsas on rõõmsad vildist näpunukukesed.


ÜHEST KÜMNENI.

 

„Mõista, mõista, mis on üks?“

„Üks ei ole ühtegi.“

„Mõista, mis on kaks?“

„Kaks silma kassil peas.“

„Mõista, mis on kolm?“

„Kolm jalga vokil all.“

„Mõista, mis on neli?“

„Neli nisa lehmal all.“

„Mõista, mis on viis?“

„Viis niiti viisukingas.“

„Mõista, mis on kuus?“

„Kuus naela hobuse kingas.“

„Mõista, mis on seitse?“

„Seitse tähte taevasõelas.“

„Mõista, mis on kaheksa?“

„Kaheksa kanti veski võlviI.“

„Mõista, mis on üheksa?“

„Üheksa auku inimese küljes.“

„Mõista, mis on kümme?“


Üks, üks, üürike,

            kaks, kaks, kassike,

            kolm tera kukele,

            neli nina nohule,

            viis vilet vindile,

            kuus käbi kuusele,

            seitse siblijat sõnnikus,

            kaheksa kana kaasikus,

            üheksa ümber toa,

            kümme käpakil maas.

 

 

Üks – ütles,

            kaks – kakles,

            kolm – kolistas,

            neli – nahistas,

            viis – virises,

            kuus – kumises,

            seitse – seletas,

            kaheksa – kallistas,

            üheksa – ümbert kinni,

            kümme – kummuli.